Kapcsolat

ÚJ HONLAPUNK:

https://mialones.hu/

Telefon:

Munkanapokon H-P 9:00 - 17:00

30 716-0100 

Amennyiben hívása sikertelen, kérjük írjon e-mailt, vagy küldjön üzenetet az ~Üzenetküldés~ menüpontot használva!

E-mail:

info[kukac]mialones.com

LEMONDÁS FELTÉTELEI

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

HELYFOGLALÁSI DÍJJAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK:

A regisztráció elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, mely fizetési kötelezettséggel jár, és amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak az irányadók.


DÍJBEFIZETÉS

A helyfoglalási díj befizetésével a jelentkező részvételi jogot szerez az általa választott tanfolyamra. A regisztrációs űrlap beküldése önmagában még nem jogosít fel a tanfolyamon való részvételre, az kizárólag a helyfoglalási díj befizetésével szerezhető meg. A regisztrációs űrlapon történő jelentkezés a helyfoglalási díj befizetéséig bármikor visszamondható.

Helyfoglalási díjat forintban vezetett banki folyószámlára kell befizetni. Külföldről történő devizautalás esetében a bank ~ 12 Euro tranzakciós díjat számol fel, ezért külföldi utalást csak abban az esetben tudunk fogadni, amennyiben a jelentkező annak díját is megtéríti.

Kérjük a tanfolyamindulási tájékoztatóban megadott és a honlapra kiírt pontos összegű helyfoglalási díjat befizetni, kérjük ne fizesse be a teljes tanfolyami díjat előre! A többletbefizetés visszautalásra kerül 500,- Ft-os adminisztrációs és banki költség levonása után.

Cégnévre kért számla esetében - mivel átutalásos számláról van szó - az adott cég számlájáról kell érkeznie az utalásnak!


LEMONDÁS, TÁVOLMARADÁS

Tájékoztatjuk, hogy a helyfoglalási díj - részvételi jog teljes összege visszajár, amennyiben a képzés a képzőnek felróható bármely okból nem valósul meg, és amennyiben a képző alternatívát a megadott időpontra nyújtani nem tudpéldául előre nem kiszámítható elemi kár, oktatói lebetegedés, technikai akadály, váratlan időjárási körülmény miatti tanfolyamtörlés, elégtelen létszám. A visszafizetés átutalással történik egy, a résztvevő által ÍRÁSBAN, e-mailben vagy postai levélben megadott bankszámlaszámra, a bankszámla megadásától számított 5 munkanapon belül. A képző szerződéstől való elállásával a résztvevő elfogadja, hogy a díj visszautalásával egyetemben további kötelezettség nem támasztható a képzővel szemben.

A helyfoglalási díj (azaz részvételi jog) nem térítendő vissza a jelentkező tanfolyamon való meg nem jelenése, lemondása vagy elállása miatt, ide értendő az esetleges lebetegedés, váratlan esemény, amely az egyéni résztvevői kockázatviselési kategóriába tartozik. Egyéni elbírálásra lehetőség nincs, a feltétel minden résztvevőre és minden körülményre egyformán érvényes.

Ha a résztvevő a tanfolyamot megelőzően jelzi távolmaradását, akkor a tanfolyami részvétel, résztvevői jog átruházható másra: olyan személyre, aki az adott tanfolyamon résztvevői jogokkal még nem rendelkezik, vagyis a résztvevő által megjelölt engedményezett személy még nem fizetett az adott tanfolyamra helyfoglalási díjat. 

Az engedményezett személyről a jelentkezőnek szükséges gondoskodnia, amelyről előzetesen írásban - e-mailben - tájékoztatja a képzőt. Az engedményezett személynek a tanfolyam előtt regisztrálnia kell az adott kurzusra, mivel a kiállított tanúsítványok az engedményezett személy nevére fognak szólni, nem az átadóéra. A regisztrációs űrlap megjegyzés rovatában kérjük jelezni, hogy kinek a helyére érkezik az engedményezett személy.

Ismételt jelentkezés esetén a helyfoglalási díjat ismételten be kell fizetni, mivel a férőhely új időpontban/helyszínen kerül ismét fenntartásra.

A helyfoglalási díj adott időpontban, adott helyszínen megtartandó, a résztvevő által kiválasztott tanfolyamra szól (például: svédmasszázs, Pécs, 2017. 01.20.-01.21.), amelyre a tanuló a jelentkezését leadta, más képzésre nem vihető át. 


SZÁMLA - SZÁMLÁZÁS

Befizetés után a befizetés sikerességéről, az összeg beérkezését és lekönyvelését követő 3 munkanapon belül visszaigazoló e-mailt küldünk, amely tartalmazza a számlát is PDF formátumban. Kiállított elektronikus számlát módosítani, vagy utólagosan más névre kérni nem lehet.

A helyfoglalási díj befizetésével és a számla átküldésével a részvételi hely automatikusan lefoglalásra kerül a jelentkező részére, külön értesítést erről nem küldünk. A számlát nem szükséges elhozni a tanfolyamra!

Cégnévre kért számla esetében - mivel átutalásos számláról van szó - az adott cég bankszámlaszámáról kell érkeznie az utalásnak!


Tanfolyamon való részvétel nélkül tanúsítványokat nem áll módunkban kiállítani.


A regisztrációs űrlap kitöltésével a jelentkező tudomásul veszi, és automatikusan elfogadja a fent megadott feltételeket.